Dysplazie loketního kloubu ( DLK, ED) = artróza loketního kloubu


Jedná se o degenerativní kloubní onemocnění, způsobené:

- izolovaným loketním výběžkem kosti loketní - v největší míře se objevuje u německých ovčáků, projevuje se střídavým kulháním mezi 5. až 9. měsícem stáří, kulhání se postupně zhoršuje

- odlomeným korunním výběžkem kosti loketní -  zejména u labradorských a zlatých retrívrů, německých ovčáků, rotweilerů, i bernských salašnických psů, příčinou je nesprávné utváření loketního kloubu, čímž dochází k nepřiměřeně velkému tlaku na korunní výběžek, k odlomení může dojít i příčinou poranění, většinou se projevuje od 5. měsíce stáří kulháním

 

Podle závažnosti změn patrných na RTG snímcích rozdělujeme DLK do několika stupňů:    

  • 0 = bez příznaků dysplazie loketního kloubu
  • 1 = mírné příznaky dysplazie loketního kloubu
  • 2 = střední osteoartróza
  • 3 = těžká osteoartróza


ABIGAIL má výsledky rentgenů loketních kloubů zcela čisté  DLK 0/0.