Ektopický ureter (EU,vyústění močovodů)

 (ektopie = uložené nebo jsoucí mimo obvyklé místo)

Je to vrozená vývojová anomálie vývodních močových cest, projevující se vyústěním močovodů na nesprávném místě. To znamená, že namísto vyústění močovodů do močového měchýře dochází k vyústění močovodů např. v hrdle močového měchýře nebo přímo do močové trubice. U psů může docházet k vyústění močovodů do chámovodu či prostaty a u fen do dělohy nebo do pochvy.

Psi s ektopickými močovody trpí většinou neustálým ukapávání moči. Tento samovolný únik moči se označuje inkontinencí. K inkontinenci dochází, když je vyústění umístěno až za uzavíracím mechanismem močového měchýře anebo močové trubice, tím pádem už vědomě nelze zabránit úniku moči. U fen dochází k nekontrolovanému úniku moči zpravidla již ve štěněčím věku, avšak nejpozději ve věku kolem 1,5 roku. Psi s ektopickými močovody jsou ve štěněčím věku bez příznaků, protože u psů funguje větší část močové trubice jako uzavírací zařízení (svěrač) močového měchýře. S přibývajícím věkem nebo po kastraci ztrácí však uzavírací zařízení sílu, proto jsou psi inkontinentní často teprve po kastraci nebo v pokročilém věku. Část psů s ektopickými močovody má navíc vedle vrozeného nesprávného vyústění močového měchýře současně vrozenou slabost uzavíracího mechanismu močového měchýře, která vede rovněž k inkontinenci.
Ektopické močovody však nezpůsobují pouze jen inkontinenci, usnadňují vznik zánětů močového měchýře a ledvinových pánviček. Navíc často dochází k poruchám odtoku moči, protože moč nemůže jako obvykle odtékat do sběrného orgánu - močového měchýře, ale je vedena do jiných struktur, které se mohou méně dobře roztahovat. Tato porucha odtoku moči může vést k nahromadění moči v močovém měchýři a ledvinách, a v důsledku toho se rozšiřují močovody a ledviny (dilatovaný ureter, hydronefróza).
Adekvátně průběhu nesprávně vyústěných močovodů se rozlišují dvě různé formy ektopie močovodů: extramurální (mimo stěnu) a intramurální (ve stěně). 
Extramurální znamená, že močovod probíhá kompletně mimo močovod dál dozadu:

Intramurální ektopické močovody kontaktují sice močový měchýř na správném místě, močovod se však neotevírá v měchýři, ale probíhá stěnou měchýře dále dozadu a otevírá se až v močové trubici:

A pro srovnání obrázek správně vyústěných močovodů:

Léčba ektopických močovodů je pouze chirurgická.
Aktuální stav ektopie močovodů u entlebušského salašnického psa na základě údajů Veterinární university v Curychu, která vede v této oblasti výzkum zaměřený na prevenci, léčbu a zjištění genetických příčin tohoto onemocnění.

 

ESP                 EU A             EU B              EU C
       počet       výskyt        počet  výskyt  počet  výskyt
psi       66 19% 185   54%    91     27%
feny       149 41% 176  48%    41    11%
celkem     215 30% 361      51%   132    19%

 

Klasifikace:

EU A - normální korektní vyústění. Oba močovody ústí do močového měchýře v trigonu, který je uzavírán svalovým svěračem. Za fyziologické vyústění se u ESP považuje vzdálenost ústí močovodu do močového měchýře v rozmezí 1,3 - 3,5 cm od močové trubice. Zvíře je pak z hlediska EU naprosto fyziologicky zdravé, tj. nebudou se u něj vyskytovat:

  • dědičně podmíněné problémy s ledvinami 
  • častější infekční nemoci močových cest
  • inkontinence, tj. moč nebude samovolně ukapávat

Ektopické - typ EU B a typ EU C

  • EU B - jeden nebo dva močovody ústí do krčku močového měchýře, bez klinických symptomů
  • EU C - jeden nebo dva močovody ústí do krčku močového měchýře s klinickými symptomy ektopie, anebo ústí zcela mimo močový měchýř, např. v močové trubivci, dokonce mohou vyústit u pejsků i v chámovodu nebo ve vývodu prostaty, u fenek i v děloze nebo v pochvě. Klinické symptomy jsou u typu C velmi pravděpodobné.

Kastrace by se u psů s ektopickými močovody typu EU B a EU C měla provádět pouze při medicínských indikacích (např. tumory varlat), protože kastrace zvyšuje pravděpodobnost inkontinence, tedy samovolného ukapávání moči.

 Pro chov v ČR  jedinci s nálezem EU-C - vyřazeni z chovu

 

ABIGAIL má EU B - jeden močovod ústí přímo do močového měchýře a druhý do krčku, bez klinických symptomů. Vyhodnocení z University Zurych dle CT vyšetření ureterů na Veterinární fakultě Brno.